Morawski Wojciech, Wydanie a doręczenie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Wydanie a doręczenie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego

1.Historia sporu

W dniu 25 września 2014 r. TK stwierdził, że art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p., rozumiany w ten sposób, iż pojęcie „niewydanie interpretacji” nie oznacza braku jej doręczenia w terminie określonym w art. 14d powołanej ustawy, jest zgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej . To kolejna odsłona sporu o to, kiedy można uznać, że doszło do powstania tzw. milczącej interpretacji.

W roku 2008 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że niewydanie postanowienia zawierającego interpretację w terminie 3 miesięcy oznacza brak jej doręczenia wnioskodawcy . Uchwała ta zapadła jednak na tle stanu prawnego obowiązującego w 2005 r. Co prawda kształt regulacji interpretacji prawa podatkowego był zupełnie inny niż aktualny, ale akurat w kwestii wejścia interpretacji do obrotu regulacja była dość podobna. W obydwu wypadkach prawodawca wspominał o „niewydaniu”...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy