Partyk Aleksandra, Wstąpienie w stosunek najmu mieszkania to nie spadkobranie

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Wstąpienie w stosunek najmu mieszkania to nie spadkobranie

Skarżący wstąpił w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zmarłym najemcy. Nie ma jednak żadnych podstaw by mógł zainicjować postępowanie o ustalenie podatku z tytułu nabycia spadku i wydanie zaświadczenia. Nie doszło bowiem na jego rzecz do dziedziczenia po zmarłym - stwierdził NSA.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX