Wnioskujący o zasiłek musi współpracować z pracownikiem socjalnym - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Wnioskujący o zasiłek musi współpracować z pracownikiem socjalnym

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Wnioskujący o zasiłek musi współpracować z pracownikiem socjalnym

Wnioskodawca domagał się przyznania mu zasiłku okresowego. Odmówił on podania informacji o wysokości świadczeń uzyskiwanych z ZUS. Taka postawa słusznie została oceniona jako brak współpracy z organami pomocy społecznej. To zaś musiało skutkować uznaniem żądania za niezasadne - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX