Partyk Aleksandra, Wniosek o ułaskawienie wnoszony przez Prokuratora Generalnego nie może zostać ujawniony

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Wniosek o ułaskawienie wnoszony przez Prokuratora Generalnego nie może zostać ujawniony

Nie jest możliwe udostępnienie na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej treści wniosków o ułaskawienie. Powyższe wynika ze specyfiki instytucji prawa łaski, która stanowi szczególne uprawnienie Prezydenta - wskazał Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX