Partyk Aleksandra, Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku to konieczny element procedury przy wnoszeniu apelacji

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku to konieczny element procedury przy wnoszeniu apelacji

Gdy w obecnym stanie prawnym strona wniesienie apelację bezpośrednio po wyroku sądu pierwszej instancji, to tak złożone pismo zostanie odrzucone. Ustawodawca przewidział, że przed wniesieniem apelacji należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX