Partyk Aleksandra, Wniesienie pozwu może przerywać bieg przedawnienia również co do roszczeń zgłoszonych na dalszym etapie postępowania

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Wniesienie pozwu może przerywać bieg przedawnienia również co do roszczeń zgłoszonych na dalszym etapie postępowania

Gdy poszkodowany wnosi pozew o odszkodowanie, to dochodzi do przerwania biegu przedawnienia. Skutek ten może odnosić się także do kwoty, o jaką powód rozszerzy żądanie w toku sprawy na skutek ustaleń sądu dotyczących wysokości szkody, jeżeli rozszerzenie powództwa ma miejsce w granicach podstawy faktycznej wskazanej w pozwie - orzekł Sąd Najwyższy

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX