Partyk Aleksandra, Według kodeksu karnego kuzyni nie są dla siebie osobami bliskimi

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Według kodeksu karnego kuzyni nie są dla siebie osobami bliskimi

Sąd Najwyższy wskazał, że kuzyn oskarżonego nie jest dla niego osobą najbliższą w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Powyższe może mieć znaczenie dla trybu ścigania karnego za przestępstwo, którym pokrzywdzonymi są krewni sprawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX