Partyk Aleksandra, Wątpliwości co do stanu majątkowego strony uniemożliwiają przyznanie jej zasiłku celowego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Wątpliwości co do stanu majątkowego strony uniemożliwiają przyznanie jej zasiłku celowego

Osoby zainteresowane uzyskaniem zasiłku muszą współdziałać z organami pomocy społecznej. Wnioskodawca podnosił, że jest osobą ubogą. Nie przedstawiał on jednak dokumentów, z których wynikałoby, że zbył swoje liczne samochody. Organy zasadnie odmówiły udzielenia mu wsparcia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX