Sondej Marek Zbigniew, Warunkowe oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy kredytu jest niedopuszczalne

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Warunkowe oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy kredytu jest niedopuszczalne

Sąd Apelacyjny w Białymstoku orzekł, że nie można wypowiedzieć umowy kredytu przez złożenie kredytobiorcy oświadczenia woli pod warunkiem, że zaległość w spłacie kredytu zostanie uregulowana w terminie podanym przez bank. Kredytobiorcy nie wiąże klauzula ustalania wysokości raty kredytu waloryzowanego do waluty obcej, wg kursu obowiązującego w banku w dniu spłaty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX