Warto, choćby pobieżnie, czytać pouczenia - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Warto, choćby pobieżnie, czytać pouczenia

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Warto, choćby pobieżnie, czytać pouczenia

Strony pouczono o tym, że kolejna korespondencja będzie doręczana im w formie publicznego obwieszczenia na stronie internetowej. Gdy strony wniosły spóźnione odwołanie od decyzji zarzuciły, iż układ pisma z pouczeniami był niedbały i dlatego też nie zapoznały się z jego treścią. Taki zarzut nie był skuteczny – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX