Warecka Katarzyna, Wadliwie powołany sędzia nie może prowadzić sprawy. Omówienie wyroku Wielkiej Izby ETPC z dnia 1 grudnia 2020 r., 26374/18 (Guðmundur Andri Ástráðsson)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Wadliwie powołany sędzia nie może prowadzić sprawy. Omówienie wyroku Wielkiej Izby ETPC z dnia 1 grudnia 2020 r., 26374/18 (Guðmundur Andri Ástráðsson)

Wadliwe powołanie sędziego do orzekania w sądzie apelacyjnym, sprzeczne z obowiązującymi w przedmiotowym czasie przepisami proceduralnymi, stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu i zagraża podważeniem społecznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości - orzekł wczoraj wyrokiem Wielkiej Izby Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX