Partyk Aleksandra, W procesie poszlakowym dowody ocenia się nie tylko indywidualnie, ale i jako całość

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

W procesie poszlakowym dowody ocenia się nie tylko indywidualnie, ale i jako całość

Nie zawsze sąd dysponuje dowodami bezpośrednimi, które wskazują na popełnienie przestępstwa. Czasami w aktach znajdują się jedynie dowody pośrednie czyli poszlaki. Na ich podstawie sąd również może wydać wyrok skazujący. Sąd, który należycie oceni dowody, powinien uważać, by równoważyć różne wartości: zasadę domniemania niewinności oraz zasady prawidłowego rozumowania - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX