Partyk Aleksandra, W pozwie nie ma miejsca na wulgaryzmy

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

W pozwie nie ma miejsca na wulgaryzmy

Sąd Apelacyjny w Krakowie wskazał, że jeśli w pozwie strona zawrze słowa wulgarne, to takie pismo dotknięte jest brakiem formalnym, a sąd może wezwać jej autora do przedłożenia pisma niezawierającego słów obelżywych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX