Nowicki Marek Antoni, Velikovi i inni przeciwko Bułgarii - wyrok ETPC z dnia 15 marca 2007 r., skargi nr 43278/98, 45437/99, 48014/99, 48380/99, 51362/99, 53367/99, 60036/00, 73465/01 i 194/02, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2007, Oficyna, 2008, s. 262

Omówienia
Opublikowano: Oficyna 2008
Autor:

Velikovi i inni przeciwko Bułgarii - wyrok ETPC z dnia 15 marca 2007 r., skargi nr 43278/98, 45437/99, 48014/99, 48380/99, 51362/99, 53367/99, 60036/00, 73465/01 i 194/02, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2007, Oficyna, 2008, s. 262

Dyskryminacja właścicieli mieszkań nabytych po nacjonalizacji w stosunku do ich pierwotnych właścicieli

Tezy orzeczenia

1. Pojęcie "interes publiczny" jest z konieczności szerokie. W szczególności decyzja o przyjęciu prawa oznaczającego wywłaszczenie zwykle wiąże się z rozważaniem kwestii politycznych, gospodarczych i społecznych. Trybunał, uznając za normalne, że margines swobody oceny ustawodawcy przy wprowadzaniu polityki społecznej i gospodarczej musi być szeroki, będzie szanował ocenę ustawodawcy dotyczącą tego, co leży w interesie publicznym, chyba że jest ona w oczywisty sposób pozbawiona uzasadnionych podstaw. To samo musi mieć zastosowanie, jeśli nie w jeszcze większym stopniu, do radykalnych zmian, jakie mają miejsce w Europie Centralnej i Wschodniej po 1989 r.

2. Ze względu na specyficzny kontekst przejścia od totalitaryzmu do społeczeństwa demokratycznego oraz szeroki margines swobody państwa w tych sprawach, przyjęcie, że osoby, które zostały wywłaszczone przez państwo bez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX