Partyk Aleksandra, VAT: obsługa zamówienia w drodze elektronicznej nie przesądza o istnieniu usługi elektronicznej

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

VAT: obsługa zamówienia w drodze elektronicznej nie przesądza o istnieniu usługi elektronicznej

NSA stwierdził, że to, iż proces przyjęcia i obsługi zamówienia tzw. e-znaczków odbywa się drogą elektroniczną, nie oznacza, iż świadczenie takie stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną. E-znaczki spełniają bowiem swoją funkcję dopiero po wydrukowaniu.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access