Wesołowska Agnieszka, VAT i stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Omówienie wyroku TS z dnia 3 czerwca 2021 r., C-931/19 (Titanium)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

VAT i stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Omówienie wyroku TS z dnia 3 czerwca 2021 r., C-931/19 (Titanium)

Wynajmowana w państwie członkowskim nieruchomość nie stanowi stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów Dyrektywy VAT, w sytuacji, gdy właściciel tej nieruchomości nie posiada własnego personelu do świadczenia usług związanych z najmem - orzekł w zeszłym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości UE.

Wyrok został wydany na gruncie przepisów prawa austriackiego, co nie zmienia jednak faktu, że jego tezy znajdą szerokie zastosowanie, w tym również w odniesieniu do spółek zagranicznych prowadzących częściowo działalność gospodarczą w Polsce. Podkreślić tu należy, że zagadnienie dotyczące stałego prowadzenia miejsca działalności gospodarczej jest kluczowe dla prawidłowego rozliczania podatku VAT, co do zasady bowiem stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej skutkuje opodatkowaniem VAT usług świadczonych w miejscu jego położenia, niezależnie od miejsca położenia siedziby podatnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX