Malinowski Michał, VAT: fiskus może oszacować obrót spółek wchodzących w skład PGK

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:

VAT: fiskus może oszacować obrót spółek wchodzących w skład PGK

Gdy spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej w transakcjach zawieranych pomiędzy sobą przyjmą wynagrodzenie w wartości niższej od rynkowej, to fiskus będzie mógł oszacować wysokość obrotu, który stanowi podstawę opodatkowania VAT. Tak wynika z wyroku NSA z 4 września 2014 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX