Wesołowska Agnieszka, VAT: czy spółka zależna to stałe miejsce działalności? Omówienie wyroku TS z dnia 7 maja 2020 r., C-547/18 (Dong Yang Electronics)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

VAT: czy spółka zależna to stałe miejsce działalności? Omówienie wyroku TS z dnia 7 maja 2020 r., C-547/18 (Dong Yang Electronics)

Z samego faktu posiadania przez spółkę mającą siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, spółki zależnej na terytorium Polski, nie można wywieść istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w rozumieniu art. 44 Dyrektywy VAT, uznał w czwartek 7 maja Trybunał Sprawiedliwości UE. Stanowisko to jest odmienne od prezentowanego przez polskie organy oraz sądy administracyjne, które co do zasady uznają, że podmioty zagraniczne działające w Polsce za pośrednictwem swoich spółek zależnych mają w kraju miejsce stałego prowadzenia działalności, a tym samym nabywane w Polsce przez takie podmioty usługi powinny być opodatkowane polskim VAT, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 28b ust. 1 ustawy o VAT.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX