Uwłaszczenie gruntów z VAT-em. Omówienie wyroku TS z dnia 25 lutego 2021 r., C-604/19 (Gmina Wrocław) - OpenLEX

Wesołowska Agnieszka, Uwłaszczenie gruntów z VAT-em. Omówienie wyroku TS z dnia 25 lutego 2021 r., C-604/19 (Gmina Wrocław)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Uwłaszczenie gruntów z VAT-em. Omówienie wyroku TS z dnia 25 lutego 2021 r., C-604/19 (Gmina Wrocław)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej własności w zamian za uiszczenie opłaty stanowi odpłatną dostawę towarów na gruncie dyrektywy VAT - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE. W konsekwencji gminy dokonujące takiego przekształcenia, dla potrzeb tego rodzaju transakcji uznać należy za podatników VAT zobowiązanych do wykazania podatku VAT należnego. Co więcej, jeżeli przekształcenie dokonywane jest na rzecz podmiotów o statusie podatnika podatku VAT, podmioty te powinny mieć prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX