Sondej Marek Zbigniew, Utrata własności nieruchomości po wytoczeniu powództwa grzebie szanse na odszkodowanie

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Utrata własności nieruchomości po wytoczeniu powództwa grzebie szanse na odszkodowanie

Aby domagać się od gminy odszkodowania w związku uchwaleniem planu miejscowego i zmniejszeniem się wskutek tego wartości nieruchomości, nie wystarczy być jej właścicielem w chwili wejścia planu w życie, ale trzeba także utrzymać ten status aż do chwili zamknięcia rozprawy poprzedzającej wydanie wyroku przez sąd drugiej instancji orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX