Bujalski Rafał, Ustawa sądowa z 2019 r. narusza prawo UE. Omówienie opinii rzecznika generalnego TSUE z dnia 15 grudnia 2022 r., C-204/21 (Komisja p. Polsce)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Ustawa sądowa z 2019 r. narusza prawo UE. Omówienie opinii rzecznika generalnego TSUE z dnia 15 grudnia 2022 r., C-204/21 (Komisja p. Polsce)

Polska ustawa zmieniająca przepisy o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym narusza prawo UE - stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE. Naruszenie to przejawia się, zdaniem rzecznika, w odebraniu sądom krajowym możliwości zapewnienia, że prawo Unii zawsze będzie stosowane przez niezależny i bezstronny sąd, w powierzeniu Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wyłącznej właściwości w sprawach dotyczących statusu sędziego, a także w naruszeniu prawa sędziów do poszanowania ich życia prywatnego i ochrony ich danych osobowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX