Żagun Kiejstut, Usługi w zakresie opieki szpitalnej a przepisy VI Dyrektywy (C-394/04)

Omówienia
Opublikowano: PP 2006/1/57
Autor:

Usługi w zakresie opieki szpitalnej a przepisy VI Dyrektywy (C-394/04)

Wyrok Trybunału z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie Diagnostiko and Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE (C-394/04)

Świadczenie usług telekomunikacyjnych i wypożyczanie telewizorów dla pacjentów przez osoby objęte artykułem 13A(1)(b) VI Dyrektywy VAT, a także udostępnianie łóżek oraz wydawanie posiłków osobom towarzyszącym pacjentom nie stanowią, co do zasady, usług ściśle związanych z usługami w zakresie opieki szpitalnej i medycznej w rozumieniu tego przepisu. Mogłyby one stanowić usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki szpitalnej i medycznej, gdyby były istotne dla osiągnięcia celów terapeutycznych wyznaczonych przez szpital i opiekę zdrowotną i gdyby ich głównym celem nie było osiągnięcie dodatkowych przychodów dla świadczącego te usługi, które stałyby się konkurencją dla usług świadczonych przez przedsiębiorców podlegających podatkowi VAT.

W omawianej sprawie Trybunał uznał, iż w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę cel, w jakim usługi są świadczone. Artykuł 13A(1...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX