Partyk Aleksandra, Urlop dla poratowania zdrowia dla sędziego, o ile leczenie koliduje z orzekaniem

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Urlop dla poratowania zdrowia dla sędziego, o ile leczenie koliduje z orzekaniem

Przyznanie sędziemu urlopu dla poratowania zdrowia jest uzależnione od tego, czy z zaświadczeń lekarskich wynika, że zalecane leczenie wymaga powstrzymania się od pełnienia służby. Decyzję w sprawie wydaje Minister Sprawiedliwości, ale nie ma ona uznaniowego charakteru - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX