Malinowski Michał, Uprawomocnienie się układu nie pozbawia ulgi na złe długi

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Uprawomocnienie się układu nie pozbawia ulgi na złe długi

W przypadku, gdy podatnik skorzysta z prawa do korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w odniesieniu do niezapłaconych faktur, to późniejsze uprawomocnienie się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu, na mocy którego umorzy część wierzytelności dłużnikowi, nie spowoduje, że podatnik utraci to prawo. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 13 października 2022 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX