Partyk Aleksandra, Uporczywe dążenie do renegocjacji umowy może być uznane za stalking

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Uporczywe dążenie do renegocjacji umowy może być uznane za stalking

Sąd rejonowy uznał, że oskarżona dopuściła się przestępstwa nękania. Sąd odwoławczy uniewinnił oskarżoną, gdyż uznał, że dążyła ona jedynie do renegocjacji porozumienia z pokrzywdzonym. Tymczasem motywy sprawcy przestępstwa stalkingu są nieistotne dla oceny, czy do niego doszło. Można je popełnić nawet z miłości - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX