Partyk Aleksandra, Umowa o pracę nieważna, jeśli prezes zarządu spółki był prawomocnie skazany za fałszerstwo dokumentu

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Umowa o pracę nieważna, jeśli prezes zarządu spółki był prawomocnie skazany za fałszerstwo dokumentu

Prawomocne skazanie za przestępstwo wykluczyło zatrudnienie skarżącego jako prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zawarta umowa o pracę okazała się więc nieważna. Skarżący nie mógł być też objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Nie zdołał podważyć wydanych w sprawie wyroków- orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX