Umowa o dzieło nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za stan bhp - OpenLEX

Zasada Jarosław, Umowa o dzieło nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za stan bhp

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Umowa o dzieło nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za stan bhp

O nałożeniu obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie może decydować istnienie stosunku pracy. Obowiązek ten został nałożony również na pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 29 stycznia 2015 r., III SA/Gd 699/14, LEX nr 1644094.

Orzeczenie to wydano w sprawie skargi na decyzję inspektora pracy, nakazującą powołanie zespołu powypadkowego i ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku.

W stanie faktycznym, inspektorzy PIP, w następstwie przeprowadzonej kontroli, nakazali powołanie zespołu powypadkowego i ustalenia przyczyny i okoliczności wypadku, któremu uległa osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło. Od decyzji tej odwołał się przełożony poszkodowanego, wskazując, że samoistna umowa o dzieło nie została wymieniona w art. 3ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy, przez co brak jest podstaw...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX