Umowa kredytu frankowego zawierająca klauzule abuzywne jest nieważna - OpenLEX

Sondej Marek Zbigniew, Umowa kredytu frankowego zawierająca klauzule abuzywne jest nieważna

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Umowa kredytu frankowego zawierająca klauzule abuzywne jest nieważna

Umowa kredytu złotowego indeksowanego do waluty obcej nie zawierająca sposobu zmiany oprocentowania kredytu, zastrzegająca na rzecz banku prawo dowolnego kreowania kursów walut na potrzeby rozliczenia kredytu, przy jednoczesnym braku odpowiedniego pouczenia o ryzyku takiego zobowiązania jest nieważna orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX