Partyk Aleksandra, Umowa darowizny może zawierać dodatkowe klauzule

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Umowa darowizny może zawierać dodatkowe klauzule

Sąd Apelacyjny w Białymstoku wskazał, że choć umowa darowizny ze swej istoty ma charakter darmy, to jednak nie oznacza to, że nie może nakładać określonych zobowiązań na osoby obdarowane. Mimo tego nie staje się ona jednak umową dożywocia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX