Partyk Aleksandra, Umocowanie do reprezentowania spółki należy udowodnić

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Umocowanie do reprezentowania spółki należy udowodnić

Jeżeli komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z o.o., to spółkę komandytową reprezentuje zarząd spółki z o.o. Umocowanie należy jednak wykazać przedkładając właściwy odpis z KRS – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX