Partyk Aleksandra, Ugoda w postępowaniu likwidacyjnym nie może zabezpieczać wyłącznie interesu towarzystwa ubezpieczeniowego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Ugoda w postępowaniu likwidacyjnym nie może zabezpieczać wyłącznie interesu towarzystwa ubezpieczeniowego

Powód oraz towarzystwo ubezpieczeniowe zawarli pozasądową ugodę, która z perspektywy poszkodowanego okazała się niekorzystna. Ugoda nie była ważna w części, w której powód zrzekł się określonych roszczeń. Poszkodowany nie miał świadomości, z czym wiąże się zaakceptowanie tego porozumienia - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX