Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Udział w badaniach stanowi podstawowy obowiązek pracownika

Obowiązek poddania się kontrolnym badaniom lekarskim ma charakter trwały. Niepoddanie się takim badaniom zleconym przez szkołę wyższą może uzasadniać rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim w każdym czasie – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 marca 2011 r., II PK 188/10, LEX nr 811843.

Wyrok ten zapadł w sprawie z powództwa byłego pracownika przeciwko pracodawcy o przywrócenie do pracy. Powód był zatrudniony na podstawie mianowania na czas nieokreślony jako adiunkt w Akademii Wychowania Fizycznego. Przedstawione przez niego zaświadczenie o zdolności do wykonywania pracy dotyczyło okresu sprzed zatrudnienia na tym stanowisku i mimo wielokrotnych wezwań pracodawcy – pracownik nie przedstawił żadnego innego zaświadczenia. W 2008 r. pozwany zobowiązał powoda do niezwłocznego przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy. Wyznaczono mu miesięczny termin na przeprowadzenie badań pod rygorem możliwości rozwiązania stosunku pracy. Wobec...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?