Malinowski Michał, Udostępnienie kart paliwowych to usługa kredytowa

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Udostępnienie kart paliwowych to usługa kredytowa

Udostępnienie kart paliwowych swoim spółkom zależnym, umożliwiające im zaopatrzenie w paliwo pojazdów może zostać uznane za usługę udzielenia kredytu zwolnioną z VAT. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 15.05.2019 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX