Partyk Aleksandra, Udostępnianie narkotyków małoletnim jest społecznie szkodliwe

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Udostępnianie narkotyków małoletnim jest społecznie szkodliwe

Działania polegające na udostępnianiu osobom małoletnim narkotyków stanowią przestępstwo. Przy wymiarze kary należy brać pod uwagę ilość i rodzaj udostępnianych narkotyków. W niektórych przypadkach sąd może uznać zachowania oskarżonego za tzw. wypadek mniejszej wagi, co pozwala na orzeczenie odpowiednio łagodniejszej kary – orzekł Sąd Najwyższy.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access