Partyk Aleksandra, Uczelnia ma autonomię przy ustalaniu zasad naboru na studia doktoranckie

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Uczelnia ma autonomię przy ustalaniu zasad naboru na studia doktoranckie

Osoba, która nie spełnia wymogów wynikających z uchwał Senatu Uniwersytetu nie może być przyjęta na bezpłatne studia doktoranckie. Tak było w przypadku kandydata, który uzyskał niższą niż minimalna liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX