Uchylenie zaskarżonego wyroku do ponownego rozpoznania może być czasem konieczne - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Uchylenie zaskarżonego wyroku do ponownego rozpoznania może być czasem konieczne

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Uchylenie zaskarżonego wyroku do ponownego rozpoznania może być czasem konieczne

Sąd Najwyższy przypomniał, że jeśli sprawa sądowa jest prowadzona w trybie postępowania uproszczonego, to sąd odwoławczy nie może przeprowadzić dowodu z opinii biegłego. Jeśli w takim procesie zachodzi potrzeba dopuszczenia wspomnianego dowodu, to uzasadnionym jest uchylenie wyroku niższej instancji do ponownego rozpoznania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX