Bujalski Rafał, Ubezpieczenia: komu doręczyć pismo w sporach transgranicznych? Omówienie wyroku TS z dnia 27 lutego 2020 r., C-25/19 (Corporis)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Ubezpieczenia: komu doręczyć pismo w sporach transgranicznych? Omówienie wyroku TS z dnia 27 lutego 2020 r., C-25/19 (Corporis)

Wyznaczenie przez ubezpieczyciela komunikacyjnego przedstawiciela w innym państwie UE obejmuje również uprawnienie tego przedstawiciela do odbioru dokumentu wszczynającego postępowanie sądowe w sprawie o odszkodowanie za wypadek - stwierdził wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX