Tymczasowy pełnomocnik szczególny spółki nie działa w zastępstwie jej ustawowych organów - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Tymczasowy pełnomocnik szczególny spółki nie działa w zastępstwie jej ustawowych organów

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Tymczasowy pełnomocnik szczególny spółki nie działa w zastępstwie jej ustawowych organów

Skarga spółki podpisana przez tymczasowego pełnomocnika szczególnego podlegała odrzuceniu. Była niedopuszczalna, gdyż pełnomocnik nie mógł wnieść skutecznej skargi do sądu. Osoby prawne dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX