Tylko wyjątkowo brak wniosku o sporządzenie uzasadnienia nie przeszkodzi w skutecznym wnoszeniu zażalenia - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Tylko wyjątkowo brak wniosku o sporządzenie uzasadnienia nie przeszkodzi w skutecznym wnoszeniu zażalenia

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Tylko wyjątkowo brak wniosku o sporządzenie uzasadnienia nie przeszkodzi w skutecznym wnoszeniu zażalenia

Co do zasady zanim strona wniesienie zażalenie na postanowienie sądu lub zarządzenie przewodniczącego powinna złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia określonego rozstrzygnięcia. Następnie może ona skutecznie wnieść zażalenie. Niedochowanie tego trybu powoduje, że wniesione zażalenie jest niedopuszczalne – orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX