Tylko obiektywne względy uzasadniają wyłączenie referendarza sądowego od rozpoznania sprawy - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Tylko obiektywne względy uzasadniają wyłączenie referendarza sądowego od rozpoznania sprawy

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Tylko obiektywne względy uzasadniają wyłączenie referendarza sądowego od rozpoznania sprawy

Jeśli strona podnosi, że sędzia lub referendarz sądowy nie jest bezstronny, to powinna przedstawić zobiektywizowane okoliczności na poparcie swoich twierdzeń. Nie ma natomiast podstaw do wyłączenia danej osoby od rozpoznawania sprawy, jeśli okoliczności wskazane we wniosku nie mają charakteru realnych, obiektywnych zastrzeżeń - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX