TSUE: pytania SN ws. sędzi Frąckowiak niedopuszczalne. Omówienie wyroku TS z dnia 22 marca 2022 r., C-508/19 (Prokurator... - OpenLEX

Bujalski Rafał, TSUE: pytania SN ws. sędzi Frąckowiak niedopuszczalne. Omówienie wyroku TS z dnia 22 marca 2022 r., C-508/19 (Prokurator Generalny)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

TSUE: pytania SN ws. sędzi Frąckowiak niedopuszczalne. Omówienie wyroku TS z dnia 22 marca 2022 r., C-508/19 (Prokurator Generalny)

Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził niedopuszczalność wniosku Sądu Najwyższego o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym mającego na celu wyjaśnienie, czy na podstawie prawa Unii przysługuje mu uprawnienie, którego nie posiada na gruncie prawa polskiego, do ustalenia nieistnienia stosunku służbowego sędziego z powodu wadliwości aktu powołania tego sędziego. Pytania SN nie odpowiadają, zdaniem TSUE, obiektywnej potrzebie rozstrzygnięcia zawisłego przed tym sądem sporu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX