Kobes Paweł, TSUE o posiadaniu znacznej ilości narkotyków. Omówienie wyroku TS z dnia 11 czerwca 2020 r., C-634/18 (Prokuratura Rejonowa w Słupsku)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

TSUE o posiadaniu znacznej ilości narkotyków. Omówienie wyroku TS z dnia 11 czerwca 2020 r., C-634/18 (Prokuratura Rejonowa w Słupsku)

Typ kwalifikowany przestępstwa nielegalnego posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych na własne potrzeby może obejmować również posiadanie tych środków i substancji dla celów handlowych - tak orzekł w zeszłym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości UE.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access