Partyk Aleksandra, Trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów okazał się zbyt surowy dla nietrzeźwego kierowcy

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów okazał się zbyt surowy dla nietrzeźwego kierowcy

Warunkowo umarzając postępowanie o kierowanie samochodem po pijanemu sąd zastosował zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata. Kasacja na korzyść oskarżonego była oczywiście uzasadniona. W razie warunkowego umorzenia postępowania zakaz nie może bowiem przekraczać 2 lat - stwierdził Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX