Sondej Marek Zbigniew, Trzeba wyjaśnić, jak udzielenie informacji może naruszyć tajemnicę przedsiębiorcy

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Trzeba wyjaśnić, jak udzielenie informacji może naruszyć tajemnicę przedsiębiorcy

Odmawiając udostępnienia informacji publicznej z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy, zobowiązany musi uzasadnić, że spełnione zostały przesłanki dla uznania żądanych informacji za objęte ochroną. Ogólnikowe powołanie się na przepis ustawy nie spełnia tego warunku orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX