Warecka Katarzyna, Transpłciowość a prawa rodzicielskie. Omówienie wyroku ETPC z dnia 6 lipca 2021 r., 47220/19 (A.M. i inni przeciwko Rosji)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Transpłciowość a prawa rodzicielskie. Omówienie wyroku ETPC z dnia 6 lipca 2021 r., 47220/19 (A.M. i inni przeciwko Rosji)

Ograniczenie praw rodzicielskich i odebranie prawa kontaktu z dziećmi osobie transpłciowej ze względu na przeprowadzoną korektę płci biologicznej stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego oraz dyskryminację - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX