Partyk Aleksandra, Transgraniczne holowanie polskiego auta a prawo UE. Omówienie wyroku TS z dnia 20 maja 2021 r., C-707/19 (K.S. przeciwko A.B.)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Transgraniczne holowanie polskiego auta a prawo UE. Omówienie wyroku TS z dnia 20 maja 2021 r., C-707/19 (K.S. przeciwko A.B.)

Przepisy krajowe mogą limitować zasady przyznawanych odszkodowań za koszty holowania i parkowania pojazdu. Nie mogą być jednak tak skonstruowane, by zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela wzlędem pokrzywdzonego był zależny od tego, w którym kraju mieszka ten ostatni - orzekł w polskiej sprawie Trybunał Sprawiedliwości UE.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX