Wesołowska Agnieszka, Transfery środków pomiędzy oddziałem a spółką matką mogą być przedmiotem cen transferowych. Omówienie wyroku TS z dnia 8 października 2020 r., C-558/19 (Impresa Pizzarotti)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Transfery środków pomiędzy oddziałem a spółką matką mogą być przedmiotem cen transferowych. Omówienie wyroku TS z dnia 8 października 2020 r., C-558/19 (Impresa Pizzarotti)

Konieczność dokumentowania dla potrzeb cen transferowych dokonywanych transferów pieniężnych pomiędzy oddziałem a spółką matką, których siedziby znajdują się w różnych krajach członkowskich była przedmiotem ubiegłotygodniowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Zagadnienie to ma duże praktyczne znaczenie dla podatników, którzy często spotykają się z sytuacjami nieuregulowanymi wprost w przepisach prawa podatkowego, i co za tym idzie mają wątpliwości dotyczące konieczności raportowania. Co więcej, brak odpowiedniego i zarazem merytorycznie poprawnego raportowania wiąże się z sankcjami. W tym kontekście wyrok Trybunału, w którym sąd ten odwołał się do zasad dotyczących współpracy oddziału ze spółką matką jako podmiotów powiązanych dla potrzeb podatkowych, należy uznać za bardzo cenny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX