To pacjent, a nie jego matka, zna lepiej miejsce swojego centrum życiowego - OpenLEX

Partyk Aleksandra, To pacjent, a nie jego matka, zna lepiej miejsce swojego centrum życiowego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

To pacjent, a nie jego matka, zna lepiej miejsce swojego centrum życiowego

Z oświadczenia świadczeniobiorcy wynikało, że jego stałe miejsce zamieszkania nie uległo zmianie, choć tymczasowo zamieszkuje on na terenie innej gminy. Aby ustalić, gdzie znajduje się centrum życiowe strony należy przede wszystkim brać pod uwagę jej oświadczenia i podejmowane przez nią czynności - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX