Partyk Aleksandra, To, czy mąż strony nadal pracuje jest istotne w sprawie o utratę prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

To, czy mąż strony nadal pracuje jest istotne w sprawie o utratę prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Skarżąca korzystała ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zawiadomiła organ, że jej mąż podjął pracę. Decyzja o przyznaniu prawa do świadczeń została uchylona. Samorządowe Kolegium Odwoławcze powinno ponownie zająć się sprawą, skoro zaniechano ustalenia, czy w dalszym ciągu mąż strony świadczy pracę – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX