Partyk Aleksandra, To biegły lekarz dysponuje wiadomościami specjalnymi o stanie zdrowia badanego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

To biegły lekarz dysponuje wiadomościami specjalnymi o stanie zdrowia badanego

Z opinii biegłych z zakresu ortopedii wynikało, że wnioskodawcy przysługuje renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy na dalszy okres. Polemika ZUS z ustaleniami biegłych nie mogła podważyć ich stanowiska - wskazał Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX